Máte vypnutý JavaScript, takže vám nebude fungovat většina funkcí tohoto webu. Povolte prosím JavaScript v nastavení prohlížeče (návod zde).
Připravili jsme pro vás nový vzhled O2 TV s tříděním pořadů podle žánru. Chcete ji zkusit? Můžete se kdykoliv vrátit zpět. Přejít na novou verzi

Podmínky použití a nákupní řád

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky služeb O2 Videotéka, O2 TV Air, O2 TV na dalších zařízeních a O2 TV Sport Na den (dále jen „Podmínky“) vydala společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ 60193336, DIČ CZ60193336 (dále jen „O2.“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.2 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů a O2 při poskytování služeb O2 Videotéka, O2 TV Air a O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních prostřednictvím aplikací O2 TV a webového portálu www.o2tv.cz. Aplikace O2 TV je zdarma ke stažení v Apple store, Obchod Google Play a Windows (Phone) Store.

1.3 Služba O2 Videotéka spočívá ve zpřístupnění audiovizuálních děl z nabídky internetové elektronické videopůjčovny metodou streamingu (kontinuálního přenosu).

1.4 Služby O2 TV Air a O2 TV na dalších zařízeních spočívá ve zpřístupnění vybraných televizních programů metodou streamingu v set-top-boxu a na elektronických zařízeních (PC, notebook, tablet, smartphone). Služba O2 TV Sport Na den zpřístupňuje pouze O2 TV Sport a to pouze na PC, notebooku, tabletu a smartpohonech.

1.5 Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v Podmínkách je O2 oprávněna uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby Uživatel potvrzuje, že s Podmínkami souhlasí. V případě nesouhlasu s Podmínkami není Uživatel oprávněn službu využít.

2. Podmínky užívání služby O2 Videotéka

2.1 O2 nabízí v rámci služby O2 Videotéka Uživatelům ke zhlédnutí pouze audiovizuální díla, k jejichž nabízení je oprávněna na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen „Titul“).

2.2 Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití Uživatelů, a to na území České republiky. Komerční nebo podnikatelské užití Titulů a jakékoli veřejné užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

2.3 Nezletilý Uživatel starší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý Uživatel starší 12 let a mladší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý Uživatel mladší 12 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nevhodný pro děti do 12 let, nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. 2.3 Zapůjčení vybraných Titulů je zpoplatněno. Veškeré potřebné informace ke způsobu objednání a způsobu úhrady Titulů v rámci služby O2 Videotéka jsou k dispozici na internetových stránkách v odkazu FAQ. Uživatel objednáním Titulu potvrzuje, že se seznámil s informacemi a instrukcemi poskytovanými O2 v rámci na FAQ a souhlasí s nimi.

2.4 Uživatel je oprávněn zhlédnout objednaný Titul bez omezení počtu zhlédnutí, a to po dobu 48 hodin od zapůjčení Titulu.

2.5 Zpoplatněné Tituly jsou chráněny technologií DRM.

2.6 Titul je možné zhlédnout pouze v případě, že Uživatel má k dispozici připojení k Internetu s dostatečnou kvalitou. Před objednáním Titulu O2 je Uživatel povinen spustit si test kompatibility a přehrát si libovolnou ukázku filmu, na níž je možné ověřit, zdali jeho technické a softwarové vybavení počítače, a rychlost připojení k internetu dostačují k bezvadnému přehrání Titulu. V případě, že test kompatibility nebude úspěšný či ukázku filmu nebude možné přehrát bezvadně, je pravděpodobné, že ani zhlédnutí Titulu nebude bezvadné a O2 v takovém případě nedoporučuje objednání Titulu. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě O2 nemůže uznat reklamaci nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu.

2.7 Titul nelze objednat prostřednictvím set-top-boxu. Uživatel musí navštívit stránky www.o2tv.cz a přihlásit se pod svým uživatelským jménem. Po zakoupení najde Titul ve své TV v Menu, v sekci O2 Videotéka - Půjčit film - Zapůjčené.

2.8 Platné ceny za jednotlivé Tituly jsou uvedeny v rámci jejich nabídky. V případě úhrady ceny formou Premium SMS je cena Titulu navýšena o 9,- Kč s DPH.

2.9 Uživatel bere na vědomí, že O2 neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení a že zajištění připojení k internetu není součástí služby O2 Videotéka.

2.10 Služba O2 Videotéka nemusí být vždy nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo z důvodu technických závad mimo kontrolu O2. O2 však garantuje Uživatelům 99%ní dostupnost služby s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu O2.

2.11 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách. Reklamaci je nutné uplatnit do 48 hodin od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil. Titul, který lze spustit, obsahuje uvedené zvukové stopy a jehož obsah odpovídá názvu a zvuk je synchronizován s obrazem, je považován za bezvadný.

2.12 K řádnému uplatnění reklamace je bezpodmínečně nutné, aby Uživatel uvedl všechny informace požadované v kontaktním formuláři. O2 vyřídí reklamaci v co nejkratším termínu, zpravidla do 48 hodin od jejího uplatnění, maximálně však do 30 dnů.

2.13 Uživatel bere na vědomí, že reklamaci proti provedení platební transakce ve smyslu, že Premium SMS nebyla odeslána či byla špatně vyúčtována, lze uplatnit výhradně u poskytovatele služby elektronických komunikací, prostřednictvím které byla Premium SMS odeslána.

2.14 V souvislosti s poskytováním služby O2 Videotéka je O2 (O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22) ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných prostřednictvím aplikací O2 TV a webového portálu www.o2tv.cz. Orgánem dohledu nad poskytováním služby O2 Videotéka je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

3. Podmínky užívání služeb O2 TV Air, O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních

3.1 O2 zpřístupňuje v rámci služeb O2 TV Air a O2 TV na dalších zařízeních vysílání televizních programů. Jejich konkrétní seznam je k dispozici v aplikacích O2 TV a na webovém portálu www.o2tv.cz a www.o2.cz. O2 zpřístupňuje Uživatelům ke zhlédnutí pouze televizní programy, k jejichž šíření je oprávněna na základě licencí od provozovatelů těchto televizních programů. Služby O2 TV Air jsou poskytovány jak v SD, HD nebo HD ready kvalitě, záleží na kapacitě internetového připojení a služba O2 TV na dalších zařízeních je poskytována v SD nebo HD kvalitě.

3.2 Služby O2 TV Air, O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních jsou určené výhradně k osobnímu užití Uživatelů, a to na území České republiky. Komerční nebo podnikatelské užití a jakékoli veřejné užití služby Živé vysílání je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn obsah zpřístupněný prostřednictvím služeb O2 TV Air a O2 TV na dalších zařízeních jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy. Pouze služba O2 TV Air Business je určena k veřejné projekci.

3.3 Obsah vysílání je chráněn technologií DRM.

3.4 Ceny za službu O2 TV Air je možné hradit na základě měsíčního Uživatelem služeb O2 TV Air a O2 TV na dalších zařízeních, hrazených na základě měsíčního vyúčtování se může stát pouze účastník, který je zaregistrován v aplikaci Moje O2 nebo na internetových stránkách www.mojeO2.cz. Pro přístup ke službám O2 TV Air a O2 TV na dalších zařízeních je nutné přihlášení pomocí stejných přístupových údajů jako do Moje O2 (O2 ID a Heslo), Službu O2 TV na dalších zařízeních je možné využít maximálně na 4 elektronických zařízeních (počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s operačním systémem Android 4+ nebo iOS7+ a Windows Phone 8.1 vyšším) a to i v případě, že má sjednáno více služeb digitální televize O2 TV. Službu O2 TV Air je možné využít maximálně na 1 set-top-boxu (IP4TV EVO-4T, EKT DID7006mTF) a na dalších 4 elektronických zařízeních (počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s operačním systémem Android 4+ nebo iOS7+ a Windows Phone 8.1 vyšším). Na všech zařízeních je možné sledovat maximálně 2 různé televizní programy.

3.5 Služby O2 TV Air M a O2 TV na dalších zařízeních zřízená do 1.7.2015 jsou zpoplatněny dle Ceníku služby O2 TV (PDF). Služba O2 TV na dalších zařízeních zřízena od 1.7.2015 je zahrnuta do měsíční ceny za vybraný tarif O2 TV. Minimální doba užívání služby je jedno celé zúčtovací období. Službu lze zakoupit prostřednictvím zákaznické linky 800 11 11 00 nebo na značkových prodejnách O2. O2 zřídí službu do 24 hodin.

3.6 Pro bezproblémové užití služeb O2 TV Air, O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních na elektronických zařízeních musí mít Uživatel k dispozici připojení k Internetu o rychlosti nejméně 0,5 Mbit/s. Pro bezproblémové užití služeb na set-top-boxu musí mít Uživatel k dispozici připojení k Internetu o rychlosti nejméně 6 Mbit/s.

3.7 Uživatel bere na vědomí, že O2 neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení a že zajištění připojení k Internetu není součástí služeb O2 TV Air M, O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních.

3.8 Služby O2 TV Air, O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo z důvodu technických závad mimo kontrolu O2.

3.9 V souvislosti s poskytováním služeb O2 TV Air, O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních je O2 (O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22) ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. poskytovatelem převzatého televizního vysílání poskytovaného prostřednictvím aplikací O2 TV a webového portálu www.o2tv.cz. Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

3.10. Služba O2 TV Sport Na den umožňuje jednorázový přístup k programu O2 TV Sport na 24 hodin. O2 TV Sport Na den lze zakoupit na webu o2.cz/tv nebo v O2 TV aplikacích a je nutná registrace zadáním emailu a hesla Ceny za službu O2 TV Sport Na den je možné zaplatit pomocí SMS. Účastníci služeb elektronických komunikací poskytovaných O2 mohou provést úhradu prostřednictvím portálu O2 Active a částka za službu je jim následně zahrnuta do vyúčtování za služby elektronických komunikací nebo stržena z kreditu. Účastníci hlasových služeb elektronických komunikací ostatních mobilních poskytovatelů hradí službu prostřednictvím Premium SMS. Zákazník může využít platbu prostřednictvím Premium SMS pouze, pokud ji má aktivovanou u svého mobilního poskytovatele. Pokud zákazník užívá předplacenou SIM kartu, musí mít též dostatečný kredit. Premium SMS službu pro O2 Czech Republic a.s. technicky zajišťuje Airtoy a.s. Více informací na www.platmobilem.cz . Reklamace úhrad prostřednictvím Premium SMS jsou řešeny na lince 602 777 555, 9-17h Po-Pá, v rámci úhrad prostřednictvím O2 Active se reklamace podává stejným způsobem uvedeným jako reklamace vyúčtování služeb elektronických komunikací. Po zaplacení je zákazníkovi zpřístupněn stream O2 TV Sport, k opětovnému přihlášení v rámci 24 hodin použije své přihlašovací údaje zadané při registraci. Objednáním služby O2 TV Sport Na den dává zákazník souhlas k využití jeho údajů (kontaktní e-mail a telefon) pro marketingové účely společnosti O2 Czech Republic a.s.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Uživatel bere na vědomí, že pokud udělil O2 jako účastník služeb elektronických komunikací poskytovaných O2 souhlas se zpracováním osobních údajů souhlas dle čl. 6.4 a 6.6 Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, je O2 oprávněna zpracovávat údaje týkající se využití služeb O2 Videotéka, O2 TV Air, O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních a třídit je společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Uživatele, k jejichž zpracování dal Uživatel O2 souhlas, pro účely nabízení produktů či služeb a pro další marketingové a obchodní účely O2, případně třetích subjektů.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že získání výhod souvisejících se službami O2 Videotéka, O2 TV Air, O2 TV Sport Na den a O2 TV na dalších zařízeních může být podmíněno udělením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutý elektronický kontakt Uživatele. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že pro účel zasílání obchodních sdělení poskytne O2 svůj pravdivý elektronický kontakt a že neporuší právo jiné fyzické osoby na ochranu osobních údajů tím, že uvede její elektronický kontakt.

4.3 Uživatel bere na vědomí, že využitím voucheru či jiné slevy ze standardní ceny služeb poskytovaných dle těchto Podmínek uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení s nabídkami O2, případně jiných subjektů, a to na elektronické kontakty užívané při čerpání služeb dle těchto Podmínek. Tato sdělení budou označena jako Obchodní sdělení.

4.4 Povolením cookies ve svém internetovém prohlížeči Uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies. Uživatel má kdykoliv možnost odmítnout využití cookies, a to prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

4.5 Uživatel má právo na informace o osobních údajích, které O2 o jeho osobě zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

4.6 Zjistí-li Uživatel, že O2 zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat O2 o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li O2 žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 O2 výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání Služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat znaky trestné činnosti.

5.2 Uživatel bere na vědomí, že všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných dle těchto Podmínek, a veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany O2 posuzovány jako porušení těchto Podmínek a O2 je oprávněna Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám poskytovaným dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je O2 oprávněna uplatnit okamžitě.

5.3 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

5.4 O2 je oprávněna měnit či doplňovat Podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

5.5 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy.

5.6 Otázky těmito Podmínkami neupravené se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s.

5.7 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 15.12.2016 a nahrazují Podmínky účinné od 1. 5. 2016.

V Praze dne 15.12.2016
Za O2 Czech Republic a.s.:
Ing. Jindřich Fremuth
Ředitel divize rezidentních zákazníků